English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศ.จ.นครสวรรค์ ออกหน่วยเยี่ยมเยียนประชาชน ณ ร.ร.บ้านพนาสวรรค์ อ.แม่เปิน

ข่าวบุคลากร

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นายอินทพร  จั่นเอี่ยม  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และข้าราชการสำนักงานออกหน่วยเยี่ยมเยียนประชาชน ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ร.ร.บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริการประชาชนเชิงรุก ในลักษณะการจัดหน่วยเคลื่อนที่เพิ่มช่องทางในการให้บริการ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

  ในการนี้ นายอินทพร  จั่นเอี่ยม  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้กราบนมัสการพระศรีสุทธิพงศ์ เจ้าคณะอำเภอลาดยาว ณ วัดศรีสุธรรมาราม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานวิทยุชุมชนของวัดสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.ลาดยาวคลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide37 gallery 832.18 KB

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 19:49)

 

ถาม - ตอบ