English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ถวายสักการะพระราชพรหมาจารย์

ข่าวบุคลากร

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นายอินทพร จั่นเอี่ยม  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และข้าราชการสำนักงาน
เข้ากราบนมัสการและถวายสักการะพระราชพรหมาจารย์  เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ 
ในโอกาสมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2010 เวลา 06:27)

 

ถาม - ตอบ