English French German Italian Portuguese Russian Spanish

งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๒

แฟ้มภาพ
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide1 gallery 2.28 MB

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2010 เวลา 06:19)

 

ถาม - ตอบ