English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศ.จ.นครสวรรค์ ถวายภัตตาหารโรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา

ข่าวบุคลากร

 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553  คณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำไอศครีม ไปถวายพระภิกษุสามเณร โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ตั้งอยู่ เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 วัดหนองปลิง ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000 โทรศัพท์ 0-5632-6707 โดยมีพระครูนิพันธวิริยกิจ เป็นผู้จัดการ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2552 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 108 รูป
 

ถาม - ตอบ