English French German Italian Portuguese Russian Spanish

งานวันที่ระลึกมหาเจษฎาราชเจ้าฯและวันข้าราชการพลเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีถวายราชสักการะสดุดี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาราชเจ้าฯ และจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2553 โดยคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าฯ  และให้ทุกจังหวัดจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวขึ้น 

โดย นายกวี กิตติสถาพร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชนและนักเรียน นักศึกษา  ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในโอกาสนี้ จังหวัดได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนพร้อมกันด้วยโดยมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ส่วนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ของจังหวัด จำนวน 4 คน จะเข้ารับครุฑทองคำและประกาศเกียรติบัตร จาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ณ สำนักงานข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 1 เมษายน นี้

คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:26)

 

ถาม - ตอบ