English French German Italian Portuguese Russian Spanish

จังหวัดนครสวรรค์แข่งขันกีฬาส่วนราชการระดับจังหวัด

ข่าวบุคลากร

 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 เวลา 16.30 น. นายกวี  กิตติสถาพร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปี 2553 ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ หลังเก่า ซึ่งจังหวัดได้กำหนดจัดแข่งขัน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2553

เพื่อให้บุคลากรของจังหวัดนครสวรรค์ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ รักการออกกำลังกาย ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างบุคลากรของส่วนราชการในจังหวัด สำหรับการแข่งขันกีฬา ครั้งนี้ มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงต่าง ๆ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาพื้นบ้าน ฟุตบอลชาย 7 คน ปิงปองชาย-หญิง แบตมินตันคู้ผสม เปตองประเภททีม 3 คน แชร์บอลหญิง 7 คน 

คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide55 gallery 1.69 MB

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2010 เวลา 06:28)

 

ถาม - ตอบ