English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พระศรีสุทธิพงศ์ เจ้าคณะอำเภอลาดยาว

ประวัติพระสังฆาธิการ

 

พระศรีสุทธิพงศ์
(สมส่วน ปฏิภาโณ ป.ธ.๙, พธ.บ, กศ.ม)  
เจ้าคณะอำเภอลาดยาว รูปที่ ๓
วัดศรีสุธรรมาราม  อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ชาติภูมิ
พระศรีสุทธิพงศ์ นามเดิม สมส่วน ฉายา ปฏิภาโณ นามสกุล เพ็งสุข
เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๑ ตรงกับปีจอ ณ บ้านเลขที่
๑๐๖ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์


อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ณ วัดลาดยาว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
โดยมี พระครูนิโรธธรรมรัตน์ เป็นพระอุปัชฌาย์


สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๕ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ณ สำนักเรียนวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีสุทธิพงศ์


การดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสุธรรมาราม รูปที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอลาดยาว รูปที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาย์

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 16:26)

 

ถาม - ตอบ