English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พระครูนิมิตชโยดม เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก

ประวัติพระสังฆาธิการ

 

พระครูนิมิตชโยดม

(วิชัย สุวิชโย)  

เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก รูปที่ ๔

วัดท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

 

ชาติภูมิ

พระครูนิมิตชโยดม นามเดิม วิชัย ฉายา สุวิชโย นามสกุล ลิ้มวัฒนา

เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ตรงกับวันศุกร์ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๑

ปีวอก ณ บ้านเลขที่ ๗๙๓ หมู่ที่ ๖ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

 

อุปสมบท

เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๐๘ ณ วัดหัวถนนใต้ ตำบลหัวถนน

อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูนิวุตถ์พรหมจรรย์ เจ้าอาวาส

วัดโกรกพระใต้ และเจ้าคณะอำเภอโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพระอุปัชฌาย์

 

 

สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูนิมิตชโยดม

พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นโท

พ.ศ.๒๕๔๖ ได้รับปรับพัศ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท

พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก

 

การดำรงตำแหน่ง

พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าตะโก รูปที่ ๗

พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลท่าตะโก

พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอท่าตะโก

พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอท่าตะโก รูปที่ ๔

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 16:25)

 

ถาม - ตอบ