English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอชุมแสง

ประวัติพระสังฆาธิการ

 

พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์
(สมบุญ อาจิตปุญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอชุมแสง รูปที่ ๘
วัดเกยไชยเหนือ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ชาติภูมิ
พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ นามเดิม สมบุญ ฉายา อาจิตปุญฺโญ นามสกุล กิตติจารี
เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ บ้านเลขที่ ๓๓/๑
ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๑๖ ณ วัดแสงสวรรค์ ตำบลพิกุล
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูนิทัศนสารโกวิท เป็นพระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ที่ พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

การดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลท่าไม้
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแสงสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอชุมแสง
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเกยไชยเหนือ

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 16:26)

 

ถาม - ตอบ