English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ (บุญธรรม ธมฺมปฺปสาโท) เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี รูปที่ ๕

ทำเนียบอดีตเจ้าคณะอำเภอ

พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ
(บุญธรรม ธมฺมปฺปสาโท)
เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี รูปที่ ๕
วัดเขาแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ชาติภูมิ
พระครูพยุหานุศาสก์ นามเดิม บุญธรรม ฉายา ธมฺมปฺปสาโท นามสกุล กันเพชร
เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๔๔๐ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ตรงกับปีระกา
ณ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๑ ณ วัดเขาแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
โดยมี พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ วัดศรีสิทธิการาม จังหวัดชัยนาท เป็นพระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นพระครูสังฆรักษ์
พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็นพระครูปลัด
พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์
พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ที่ พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ
พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นพิเศษ

การดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลพยุหะคีรี
พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี รูปที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
พ.ศ. ๒๕๒๓ มรณภาพ (๕ มีนาคม ๒๕๒๓) รวมอายุได้ ๘๓ ปี ๖๒ พรรษา

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 15:49)

 

ถาม - ตอบ