English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นครสวรรค์จัดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.พศจ.นครสวรรค์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีเปิดอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฎิบัติตนเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา เป็นบุคลากรต้นแบบ ทางคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักศีลธรรมในการครองตน เป็นผู้ชี้นำสังคมไปในทางที่เหมาะสม ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 1 วัดคีรีวงศ์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

โดยมี  นายสุเชษฐ์ ธีรัทธานนท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิด กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 22 – 24  เมษายน 2553  และในวันที่ 24 เมษายน 2553 พระราชพรหมาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดคีรีวงศ์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิธรรมบัตรแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เข้าอบรมจากสถานศึกษา สังกัดต่างๆ  ในจังหวัดนครสวรรค์ ที่ผ่านการอบรม จำนวน 197คน

ญาณิศา เพ็ชรสัมฤทธิ์  / ข่าว
วิเชียร แก้วแจ้ง  / ภาพ
กลุ่มพุทธศาสนศึกษาและการคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide59 gallery 6.3 MB

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:25)

 

ถาม - ตอบ