English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พระครูปภัสสรธรรม เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี

ประวัติพระสังฆาธิการ


พระครูปภัสสรธรรม
(ละมัย ปภสฺสโร ป.ธ.๕) 
เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
วัดคลองบางเดื่อ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ชาติภูมิ
พระครูปภัสสรธรรม นามเดิม ละมัย ฉายา ปภสฺสโร นามสกุล แก้วเทศ
เกิดเมื่อวันศุกร์ ที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ตรงกับปีขาล ณ บ้านเลขที่ ๑๒
หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อุปสมบท
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ วัดสำโรง อำเภอพยุหะคีรี
โดยมี พระครูนิสิตคุณากร (หลวงพ่อกัน) วัดเขาแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร ชั้นเอก ที่ พระครูปภัสสรธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก

การดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดภาวนาภิรตาราม กรุงเทพ ฯ
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดคลองบางเดื่อ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี รูปที่ ๗

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 16:26)

 

ถาม - ตอบ