English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ที่ นว 0030/582 เรื่องการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

e-Office ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการคณะสงฆ์

กองพุทธศาสนศึกษา จัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ วัดคลองโพธิ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จึงขออาราธนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ไปร่วมประชุมสัมมนา ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว

>ที่ นว 0030/582 เรื่องการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี และ กำหนดการพิธีเปิด
>ทะเบียนครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2010 เวลา 14:29)

 

ถาม - ตอบ