English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ขอเชิญบูชา วัตถุมงคลหลวงพ่อเดิม รุ่น ชนะความจน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

          ขอเชิญบูชา วัตถุมงคลหลวงพ่อเดิม รุ่น ชนะความจน  เพื่อนำปัจจัยสร้างพระประธานหล่อด้วยโลหะใหญ่ที่สุด  ขนาดหน้าตัก ๙ วา (๑๘ เมตร) ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๒๗๖๘๘,๐๘๕-๗๒๘๗๗๑๔, ๐๘๕-๗๒๘๗๒๘๒


รูปหล่อหลวงพ่อเดิม พทฺธสโร ๙ นิ้ว
บูชา ๔,๐๐๐ บาท 
 รูปหล่อหลวงพ่อเดิม พทฺธสโร ๕ นิ้ว
บูชา ๑,๕๐๐ บาท 

 

รูปหล่อลอยองค์
เนื้อทองคำ
บูชา ๖๐,๐๐๐
 

เหรียญปั๊ม
เนื้อทองคำ
บูชา ๑๗,๐๐๐
 

รูปหล่อลอยองค์
เนื้อเงิน
บูชา ๑,๐๐๐
 

รูปหล่อลอยองค์
เนื้ออัลปาก้า
บูชา ๓๐๐
 

 
รูปหล่อลอยองค์
เนื้อทองเหลือง
บูชา ๒๐๐ 


เหรียญปั๊ม
เนื้อเงิน
บูชา ๕๐๐ 


เหรียญปั๊ม
เนื้ออัลปาก้า
บูชา ๑๐๐

 

เหรียญปั๊ม
เนื้อทองเหลือง
บูชา ๕๐
 

ประกอบพิธี หลวงพ่อเดิมรุ่นชนะความจน ดังนี้
วาระที่ ๑ พิธีมงคลเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อเดิม  พุทธสโร ๑๑ องค์ ๒๗ นิ้ว
            วันจันทร์ที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๒๙ น. ณ วัดนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
วาระที่ ๒ พิธีมหามงคลปริตตาภิเษกวัตถุมงคล หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร
            วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๒๙ น. ณ วัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
วาระที่ ๓ พิธีมหามงคลมหาสมัยปริตตาภิเษกวัตถุมงคล หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร
            วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๒๙ น. ณ วัดนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
วาระที่ ๔ พิธีมหามงคลมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร
            วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๒๙ น. ณ วัดนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

ริ่มสั่งจองวัตถุมงคลได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์เป็นต้นไป จนถึง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
(รุ่นที่ทำด้วยทองคำและเงินจะสร้างตามจำนวนสั่งจองเท่านั้น)

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:24)

 

ถาม - ตอบ