English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป รุ่นเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป รุ่นเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓


หนึ่งพรรษาเพื่อคุณค่าตลอดชีวิต

การบวชครั้งนี้จะเป็นการช่วยทะนุบำรุงพระพุทธศาลนา และมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเป็นดินแดนแห่ง สันติสุขอันเกิดจากพุทธธรรม อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่าน จะได้ฝึกฝนอบรมตนเองถึง ๑ พรรษา เพื่อให้เป็นพระแท้ตาม พระธรรมวินัย เปิ่ยมด้วยศีล สมาธิ และ ปัญญา ซึ่งถือเป็นการ ใช้วันเวลาอย่างคุ้มค่าและมีความหมายต่อการเกิดมาเป็นมนุษย์ อย่างยิ่ง ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า "ชีวิตเพียง วันเดียวของผู้มีศีล มีสมาธิ ยังประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปี ของผู้ทุศีล ไร้สมาธิ"

มาร่วมกันเป็น "หนึ่งในแสน" ของบุคคลประวัติศาสตร์ ตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบิดา มารดา ด้วยการบวชเรียน ศึกษาธรรมะ และมุ่งมั่นบำเพ็ญสมณธรรมตลอดพรรษา เพื่อสลัดตนออกจากกองทุกข์ แสวงหาความสุขที่แท้จริง 

อานิสงส์ของการบวชครั้ง ประวัติศาสตร์

๑. ผู้บวชย่อมได้โอกาสในการสั่งสมเนกขัมมบารมี (คือบารมีที่เกิดจากการออกบวช) ตามรอยบาท พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. ผู้บวชย่อมได้บุญใหญ่ที่จะช่วยปิดอบาย เปิดหนทางสวรรค์และพระนิพพาน ติดตัวไปยาวนาน ถึง ๖๔ กัป
๓. ผู้บวชและผู้สนับสนุนการบวชย่อมได้อานิสงส์ (ผลที่ได้จากการทำความดี) คือ เป็นผู้มีปัญญา มีสัมมาทิฐิ สมบูรณด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ และได้เกิดในดินแดนที่พระพุทธศาลนารุ่งเรือง ไปนับภพนับชาติไม่ถ้วน
๔. สังคมและประเทศชาติเกิดความสงบสุข ร่มเย็น ผ่านพ้นปัญหาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างเป็น อัศจรรย์
๕. สร้างผู้นำทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทย จะได้ช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาลนาให้อยู่คู่ ชาติไทยและโลกใบนี้ไปตราบนานเท่านาน
๖. สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิด ขึ้นแก่พุทธบริษัท ๔ ทั้งแผ่นดิน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการฟื้นฟูศีลธรรม และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนสืบไป


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากนํ้า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
ประธานที่ปรึกษาโครงการ


กำหนดการอบรม
ระยะเวลาการอบรม
วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม – วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ (๑๑๒ วัน)
 
เข้ารับการอบรม 
วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓
 
วันบรรพชา
วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ วัดพระธรรมกาย
 
วันอุปสมบท
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ – วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

การรับสมัคร

ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
1. สมัครออนไลน์ ได้ที่ www.dmycenter.com 
วันที่ 17 มิ.ย 2553  ถึง  2 ก.ค 2553 ณ ห้อง จักรแก้ว 1 สำนักงานใหญ่รวม (สอบถามยามหน้าประตูได้) (พร้อมตรวจสุขภาพ)
วันที่  3 ก.ค  2553 ถึง  11 ก.ค 2553 ณ วิหารคด  คอร์ 32 (พร้อมตรวจสุขภาพ)

หรือ CALL CENTER  โทร. 02-831-1234  ทุกวัน เวลา 8.00 น. – 17.30 น. 

3. สมัครผ่านผู้นำบุญหรือผู้ประสานงานและศูนย์อบรมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 
4. จังหวัดนครสวรรค์ สมัครบวชได้ที่
    1. วัดพรหมจริยาวาส อ.เมือง จ.นครสวรรค์  โทร 081-8874911, 086-9327873
    2. วัดสระเศรษฐี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์    โทร 081-3946977, 083-9564411
    3. วัดบางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์   โทร 081-9233649, 083-5408089 
    4. วัดศรีสุธรรมาราม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  โทร 087-9438078, 089-8399639
    5. วัดแม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์     โทร 085-7279032, 081-0375022
    6. วัดประดู่งาม-สระสวัสดิ์ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์   โทร 085-3410254, 083-5407911
    7. วัดชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   โทร 080-5058768, 080-5134111
    8. วัดถ้ำพรสวรรค์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์  โทร 083-1658583, 086-4408502


ของใช้ในการอบรม
๑. ชุดกันหนาวสีสุภาพ และผ้าห่มสีเหลือง ๑ ผืน
๒. ชุดอบรมสีขาวล้วนไม่มีลาย จำนวน ๒ ชุด
๓. เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่มีลาย ๑ ตัว สำหรับใช้วันบรรพชา
๔. ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำสีขาว สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟันและยาสีฟัน ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย
๕. กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้า สำหรับใส่อาบน้ำ  1 ตัว และผ้าเช็ดตัวสีเหลือง 1 ผืน
๖. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ
๗. มีดโกนหนวดพร้อมใบมีด อย่างน้อย ๔ ใบ
๘. รองเท้าแตะ สีน้ำตาล  ๑ คู่


ของที่ไม่ควรนำมาในการอบรม
๑. หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อ ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
๒. อาหาร และของขบเคี้ยวทุกชนิด
๓. เครื่องเล่นสื่อทุกชนิด เช่น วิทยุ, ซีดี, MP3, MP4
๔. กระจกเงา รูปถ่ายญาติมิตร และกล้องถ่ายรูป
๕. ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่นแหวน สร้อยคอ เป็นต้น
๖. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ
(คณะกรรมการจะตรวจและเก็บดูแลของเหล่านี้แทนท่านระหว่างการอบรม)

ของที่ห้ามนำติดตัวตลอดการอบรม
๑. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินต่าง ๆ
๒. บุหรี่ รวมถึงยาเสพติดทุกชนิด

สอบถามรายละเอียดได้ที่
CALL CENTER  โทร. 02-831-1234 


สถานที่อบรม

วัดพระธรรมกายและวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉลี่ยอำเภอละ 1 แห่ง
ยกเว้น 4 จังหวัดภาคใต้ กทม.และปริมณฑล รวมประมาณ 900 แห่ง

หลักฐานการสมัคร
1 รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 ใบ
2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 ชุด
3 ใบรับรองแพทย์ ระบุผลการตรวจเลือด HIV (ตามแบบฟอร์ม บพ.02)


คุณสมบัติ
1. เป็นชายแท้ อายุ 20 - 65 ปี        
2. จบการศึกษาชั้น ประถม 6 ขึ้นไป    
3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการอบรม เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต หอบหืด โดยผ่านการตรวจรับรองโดยแพทย์ตามแบบฟอร์ม บพ. 02                                
4. ร่างกายไม่พิการ เช่น หูหนวก ตาบอด แขนขาพิการ                            
5. ต้องไม่ติดยาเสพติดให้โทษ                                
6. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่หรือสักเป็นรูปที่ไม่เหมาะสมนอกร่มผ้าเมื่อห่มจีวร
7. เป็นผู้มีความประพฤติดี สามารถรักษาระเบียบวินัยได้
 
 
 
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:24)

 

ถาม - ตอบ