English French German Italian Portuguese Russian Spanish

จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๕๓

ข่าวประชาสัมพันธ์

           เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๓ จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๓ โดยภาคเช้าได้มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง  อ.เมืองฯ  จ.นครสวรรค์ โดยมีนายกวี กิตติสถาพร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์,นายชัยโรจน์ มีแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, นายชาญเดช  คงเอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์,นายสุเชษฐ์ ธีรัทธานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร  ตำรวจ  พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  

           …ภาคบ่ายได้มีพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณวัดนครสวรรค์  พระอารามหลวง  โดยมีพระโสภณวราภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกวี  กิตติสถาพร  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงาน…
 
            ในส่วนภาคค่ำได้มีการจัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดนครสวรรค์ โดยมีพระเทพปริยัติเมธี  เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนอย่างเนืองแน่น…..

  
  
  
 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:24)

 

ถาม - ตอบ