English French German Italian Portuguese Russian Spanish

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๓

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
            เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรม โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๓ ณ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้  พศจ.นครสวรรค์ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักงานพร้อมได้นำวัตถุมงคลแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยนายชาญเดช คงเอี่ยมตระกูล รอง ผวจ.นครสวรรค์ ได้เข้าเยี่ยมชมการออกหน่วยเคลื่อนที่ของ พศจ.นครสวรรค์ พร้อมรับของที่ระลึกจากข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ 


  
 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:24)

 

ถาม - ตอบ