English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๓

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จังหวัดนครสวรรค์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๓ ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี

โดยมีนายกวี กิตติสถาพร ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางทิพย์วรรณ กิตติสถาพร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมถวายเทียนพรรษา แด่พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง เป็นผู้รับมอบเทียนพรรษา.. นอกจากนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ได้นำเทียนพรรษาไปถวายวัดพระอารามหลวงทุกแห่งในจังหวัดด้วย..

 

การถวายเทียนพรรษา

ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา เป็นประเพณีที่กระทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ พระภิกษุจะต้องอยู่ประจำวัดตลอด ๓ เดือนมาตั้งแต่โบราณกาล การหล่อเทียนเข้าพรรษานี้มีอยู่เป็นประจำ ทุกปี เพราะในระยะเข้าพรรษานี้ พระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าเย็นและในการนี้จะต้องมีธูป เทียนจุดบูชาด้วย พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกษุจุดเป็น การกุศลทานอย่างหนึ่งเพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่าง จะมีอานิสงฆ์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสว ตามชนบท การหล่อเทียนเข้าพรรษาทำกันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานมาก เมื่อหล่อเสร็จแล้ว ก็จะมีการแห่แหน รอบพระอุโบสถ ๓ รอบ แล้วนำไปบูชาพระตลอดระยะเวลา ๓ เดือน บางแห่งก็มีการประกวดการตกแต่งมี การแห่แหนรอบเมืองด้วยริ้วขบวนที่สวยงามและถือว่าเป็นงานประจำปีทีเดียว ในวันนั้นจะมีการร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เป็นการร่วมกุศลกันในหมู่บ้านนั้

 

กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา

๑. ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 

๒. ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่ภิษุสามเณร 

๓. ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล 

๔. อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ

คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide74 gallery 639.44 KB

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:23)

 

ถาม - ตอบ