English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โครงการอบรมกรรมฐานพระภิกษุนวกะ (พระบวชใหม่) ประจำปี ๒๕๕๓

ข่าวคณะสงฆ์
 
        คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมกรรมฐานพระภิกษุนวกะ (พระบวชใหม่) ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ ณ สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ ๑  วัดคีรีวงศ์ ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  
        โดยมีพระเทพญาณมุนี รองเจ้าคณะภาค ๔ วัดวรนาถบรรพต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ มีพระภิกษุนวกะ จาก ๑๕ อำเภอ เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๐ รูป 
 
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide82 gallery 2.79 MB

 
  
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 เวลา 16:33)

 

ถาม - ตอบ