English French German Italian Portuguese Russian Spanish

คณะสงฆ์นครสวรรค์จัดประชุมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี

ข่าวคณะสงฆ์
 
เมื่อวันที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๓ คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดประชุมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี เพื่อส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อ.ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ เป็นประธานในพิธี พระราชปัญญาเวที เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์, นายมานิต อนรรฆมาศ นายอำเภอตากฟ้า นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ......
 
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide77 gallery 395.47 KB

 
  

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2010 เวลา 20:09)

 

ถาม - ตอบ