English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าอวยพรวันเกิด พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์

ข่าวบุคลากร
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ได้เข้าอวยพรวันเกิดพลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ณ บ้านพักสนามบินน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมเข้าอวยพรด้วย
 

ถาม - ตอบ