English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ศธ.แจ้งทุกโรงเรียนป้องกันหวัดใหญ่ เหตุเข้าสู่ช่วงฤดูระบาด สถานการณ์ของโรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ข่าวการศึกษา
วันนี้ (20 ก.ย.) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และสถานการณ์ของโรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตนจึงได้สั่งการให้ทุกองค์กรหลักที่มีสถานศึกษาทำหนังสือเวียนย้ำไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โดยให้มีมาตรการในการเฝ้าระวังในสถานศึกษา โดยดำเนินการจัดระบบคัดกรอง โรงเรียนต้องชี้แจงกับผู้ปกครองและนักเรียนให้เข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องให้นักเรียนที่ป่วยหยุดเรียน ต้องมีการจัดห้องดูแลนักเรียนที่ป่วยอย่างถูกต้อง และเตรียมพร้อมเรื่องหน้ากากอนามัย ตลอดถึงวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ถูกต้อง

“หลังจากนี้ทุกสถานศึกษาจะต้องรายงานข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ตลอดจนจัดทำแบบสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ฯ ในสถานศึกษา โดยต้องแยกเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ซึ่งจะต้องจัดส่งมายังองค์กรหลักในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ขณะเดียวกัน ศธ.ก็จะกำชับเรื่องนี้เพื่อดำเนินการกำหนดมาตรการอย่างเข้มข้นต่อไป” นายชินวรณ์กล่าว.

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 19:47)

 

ถาม - ตอบ