English French German Italian Portuguese Russian Spanish

คณะสงฆ์ภาค ๔ หนเหนือ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการพระอุปัชฌาย์

ข่าวคณะสงฆ์

 

              นายอินทพร จั่นเอี่ยม  ผอ.พศจ.นครสวรรค์   เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์ภาค ๔ ได้จัดประชุมสัมมนา พระอุปัชฌาย์เชิงปฏิบัติการ เป็นกรณีพิเศษ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๔  ซึ่งประกอบด้วย  จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อรับทราบนโยบายทางการคณะสงฆ์ ทบทวนหน้าที่พระอุปัชฌาย์ ให้เป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 

           โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี  พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ พระเทพญาณมุนี  รองเจ้าคณะภาค ๔ วัดวรนาถบรรพต  พระอารามหลวง และนายกวี กิตติสถาพร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายเครื่องสักการะ และมีเจ้าคณะปกครองสงฆ์,คณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๔ ร่วมถวายการต้อนรับ การประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในครั้งนี้มีพระอุปัชฌาย์เข้าร่วมประชุมจำนวน ๓๖๙ รูป

คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide85 gallery 570 KB

 


 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 17:02)

 

ถาม - ตอบ