English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีเปิดโครงการค่ายอบรมเยาวชนต้นกล้าของพุทธะภาคเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

          เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓  เวลา ๑๔.๓๐ น. สโมสรยุวพุทธฯ คลับ ๒๕ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการค่ายอบรมเยาวชน “ต้นกล้าของพุทธะ” ภาคเหนือ ปี ๒๕๕๓ ณ วัดคีรีวงศ์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชน

         โดยใช้หลักสูตรอบรมวิปัสสนากรรมฐาน  การอบรมผู้นำเยาวชนแบบบูรณาการในการสร้างสัมมาทิฏฐิ  และการสร้างเครือข่าย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำเยาวชน ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมีศักยภาพสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม  โดยมีนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว การจัดอบรมครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น ๑๐๐ คน  ทั้งหมด ๗ โรงเรียน ในเขตภาคเหนือ ได้แก่จังหวัด กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี และนครสวรรค์

คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide87 gallery 779.0 KB

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 15:10)

 

ถาม - ตอบ