English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี

ข่าวการศึกษา
สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี
ส่วนภูมิภาค  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓
ภาค  ๔
สำนักเรียน คณะจังหวัดนครสวรรค์
  
ที่ สนามสอบ ตำบล อำเภอ จำนวน หมายเหตุ 
๑. วัดโพธาราม ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์   
๒. วัดเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว   
๓. วัดโกรกพระใต้ โกรกพระ โกรกพระ   
๔. วัดเกยไชยเหนือ เกยไชย ชุมแสง   
๕. วัดตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า   
๖. วัดตาคลี ตาคลี ตาคลี   
๗. วัดท่าตะโก ท่าตะโก ท่าตะโก   
๘. วัดส้มเสี้ยว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย   
๙. วัดเขาแก้ว พยุหะ พยุหะคีรี   
๑๐. วัดโคกเดื่อ ไพศาลี ไพศาลี   
๑๑. วัดมฤคทายวัน แม่เล่ย์-วังซ่าน แม่วงก์   
๑๒. วัดศรีสุธรรมาราม ลาดยาว ลาดยาว ๒๗๑ ลาดยาว/แม่เปิน/ชุมตาบง
๑๓. วัดหนองกลับ หนองกลับ หนองบัว   
  
  

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2010 เวลา 08:08)

 

ถาม - ตอบ