English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวคณะสงฆ์

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดนครสวรรค์

        ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งส่งผลกระทบให้พระภิกษุ สามเณร และประชาชนได้รับความเดือดร้อน อาคารเสนาสนะได้รับความเสียหาย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของ อาทิ ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยร่วมบริจาคได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ หรือวัดที่ประสบอุทกภัยตามบัญชีรายชื่อดังแนบ

 >>>ข้อมูลวัดที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์
 >>>แบบสำรวจข้อมูลวัดประสบวินาศภัย

 

 

 ข้อมูลจาก...สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide89 gallery 646 KB

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 03 พฤศจิกายน 2010 เวลา 16:00)

 

ถาม - ตอบ