English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ออกตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้วัดที่ประสบอุทกภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

           นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.พศจ.นครสวรรค์ เปิดเผยว่า จังหวัดนครสวรรค์มีวัดที่ประสบอุทกภัย ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทั้งสิ้น  ๑๒๔ วัด  ใน ๑๑ อำเภอ  พระภิกษุสามเณรได้รับความเดือดร้อน  ๑,๐๖๗  รูป  ค่าเสียหายที่จะต้องบูรณะวัดที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดอยู่ระหว่างประมาณการ และเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา นายอินทพร  จั่นเอี่ยม ผอ.พศจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคไปมอบถวายคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีพระโสภณวราภรณ์  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัยในจังหวัด และได้ออกตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคให้วัดที่ประสบอุทกภัยในทุกอำเภอ

>>>ข้อมูลวัดที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์
>>>แบบสำรวจข้อมูลวัดประสบวินาศภัย 
>>>แบบขอรับเงินผ่านธนาคารวัดน้ำท่วม

 ประมวลภาพสถานการณ์วัดที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดนครสวรรค์

 

สรุปการรายงานวัดที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ที่       อำเภอ จำนวนวัด    จำนวน
   พระภิกษุ/
 สามเณร (รูป) 
             การช่วยเหลือ 
๑  เมืองนครสวรรค์    ๑๓     ๑๗๓ เครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค 
๒  ท่าตะโก    ๓๙     ๒๖๔ เครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค  
๓  ตาคลี     ๒      ๕๒ เครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค  
๔  หนองบัว     ๙      ๕๔ เครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค  
๕  บรรพตพิสัย     ๘     ๑๑๓ เครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค  
๖  แม่วงก์     ๒      ๑๐ เครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค  
๗  ลาดยาว    ๑๒     ๑๒๖ เครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค  
๘  ชุมแสง    ๑๑      ๘๕ เครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค 
๙  โกรกพระ    ๑๓      ๙๒ เครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค  
๑๐  พยุหะคีรี    ๑๐      ๕๖ เครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค  
๑๑  เก้าเลี้ยว     ๔      ๒๑ เครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค  
 รวมทั้งสิ้น   ๑๒๓    ๑,๐๔๖  

คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่

Directory slide91 gallery 3.4 MB

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2011 เวลา 15:25)

 

ถาม - ตอบ