English French German Italian Portuguese Russian Spanish

กำหนดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
๑. วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์  
    ในวันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
    พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง  โดยนายกรัฐมนตรี

๒. วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  
    วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
    ณ พระอุโบสถวัดตากฟ้า พระอารามหลวง โดยนายสุข นางภาณี ทับทิมศรี

๓. วัดโพธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 
    วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
    ณ พระอุโบสถวัดโพธาราม พระอารามหลวง โดย มหาวิทยาลัยสยาม

๔. วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
    วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
    ณ พระอุโบสถวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
    โดย ศาลจังหวัดธัญบุรี ในการนำของ นายรุ่งเรือง ลำพองชาติ
    ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:30)

 

ถาม - ตอบ