English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ เรื่อง "สาระธรรมจากพระไตรปิฎก"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
          นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.พศจ.นครสวรรค์ เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดเป็นเจ้าภาพจัดแสดงกัณฑ์เทศน์ เรื่อง "สาระธรรมจากพระไตรปิฎก" เนื่องในโอกาสที่คณะสงฆ์ และรัฐบาล อัญเชิญธรรมเจดีย์คัมภีร์พุทธศาสนาโบราณเก่าแก่ที่สุด จากราชอาณาจักรนอร์เวย์มาประดิษฐานในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
          โดยจัดแสดงกัณฑ์เทศน์ ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกิจกรรม สำนักงานพุทธมณฑล โทรศัพท์,โทรสาร  ๐ ๒๔๔๑ ๐๙๐๒
          สำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
 
                                                    กำหนดการ
                  พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “สาระธรรมจากพระไตรปิฎก”
               ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ณ มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
                                           .................................
เวลา ๑๔.๐๐ น. - คณะเจ้าภาพพร้อมกัน ณ อาคารมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน
เวลา ๑๔.๓๐ น. - พระธรรมกถึก ขึ้นสู่ธรรมาสน์
                    - ผู้แทนคณะเจ้าภาพ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                    - เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาราธนาศีล
                    - คณะเจ้าภาพรับศีล
                    - เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาราธนาธรรม
                    - พระธรรมกถึก แสดงพระธรรมเทศนา จบแล้ว
                    - ผู้แทนคณะเจ้าภาพถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม
                    - พระธรรมกถึก อนุโมทนา
                    - คณะเจ้าภาพกรวดน้ำ รับพร
                    - เสร็จพิธี
                                                 …………………………
หมายเหตุ การแต่งกายชุดสีสุภาพ                                                    

  

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2010 เวลา 08:22)

 

ถาม - ตอบ