English French German Italian Portuguese Russian Spanish

มหาดไทยตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ทั้ง 3 ตำแหน่ง

ข่าวบุคลากร

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 69 ราย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป  สำหรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 3 ตำแหน่ง มีดังนี้  นายแชน  ชื่นศิวา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  นายไพบูลย์  ปัญจะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายศักดิ์  สมบุญโต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:45)

 

ถาม - ตอบ