English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๑ วัดคีรีวงศ์ จัดปฎิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๑ วัดคีรีวงศ์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน บวชศีลจารินี ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ ๘๓ พรรษา ระหว่างวันที่ ๒-๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓
       การบวชศีลจารินี คือ การบวชด้วยการนุ่งขาว ใส่ขาว ไม่โกนผม รักษาศีล ๘ รับประทานอาหารมังสะวิรัติ เพื่ออบรมธรรมะและเจริญภาวนา ท่านจะบวช ๓ วัน หรือ ๕ วันก็ได้ ผู้สนใจจะบวชโปรดติดต่อสมัครได้ในวันงาน
       สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐๕๖ ๒๒๒๐๐๙ , ๐๘๙ ๘๕๙๑๕๑๑ 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2010 เวลา 08:28)

 

ถาม - ตอบ