English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำนาคร่วมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายชัยโรจน์  มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์และเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งทางวัดนครสวรรค์ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดให้มีการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ธันวาคมนี้ ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ จำนวน ๕๓ รูป
 

ถาม - ตอบ