English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พระธรรมรัตนดิลก ประธานพิธีเปิดการตรวจข้อสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓

ข่าวการศึกษา
 
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ ผู้แทนสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง  เป็นองค์ประธานพิธีเปิดการตรวจข้อสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓ สนามสอบจังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่คณะกรรมการตรวจข้อสอบให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาธรรมศึกษาทุกระดับ ให้มีมาตรฐานตามที่สำนักงานแก่กองธรรมสนามหลวงกำหนด  สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีนักเรียนสมัครเข้าสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก รวมทั้งสิ้น  ๒๓,๑๙๖ คน

 

คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide114 gallery 206 KB

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2010 เวลา 15:39)

 

ถาม - ตอบ