English French German Italian Portuguese Russian Spanish

คณะสงฆ์นครสวรรค์จัดประชุมพระวินยาธิการ

ข่าวคณะสงฆ์
 
          นายอินทพร จั่นเอี่ยม  ผอ.พศจ.นครสวรรค์  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๐๐ น.คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์   ได้จัดประชุมพระวินยาธิการในเขตการปกครอง เพื่อทบทวนการกำกับติดตามและการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการให้มีประสิทธิภาพ  โดยกำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่  ๕ – ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 
         โดยมี พระเทพปริยัติเมธี  เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  ประธานเปิดการอบรม  นายอำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  และนายอเนก  สนามชัย  ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนา  บรรยายถวายความรู้แด่พระวินยาธิการ   มีพระวินยาธิการเข้าประชุม จำนวน  ๒๕๐ รูป  การประชุมครั้งนี้  คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน  ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  

คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
 
Directory slide126 gallery 320.9 KB

 
  

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 07 มีนาคม 2011 เวลา 07:37)

 

ถาม - ตอบ