English French German Italian Portuguese Russian Spanish

คณะสงฆ์นครสวรรค์ จัดการฝึกซ้อมอบรม พระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๔

ข่าวคณะสงฆ์
 
            เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดฝึกซ้อมอบรมพระสังฆาธิการ ผู้ขอรับการพิจารณาเพื่อแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์  ในเขตปกครองคณะสงฆ์  ภาค ๔ ประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดแพงเพชร,จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์
 
            เพื่อให้พระอุปัชฌาย์มีความเข้าใจและรับรู้ถึงหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์  โดยมี พระเทพญาณมุนี  รองเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง  เป็นประธานการฝึกซ้อมอบรม ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  มีพระอุปัชฌาย์เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๘ รูป เพื่อไปเข้าสอบพระอุปัชฌาย์ ระหว่างวันที่ ๕ มกราคม – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ และวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.
 
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
 
Directory slide125 gallery 302 KB

 
   

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 07 มีนาคม 2011 เวลา 07:37)

 

ถาม - ตอบ