English French German Italian Portuguese Russian Spanish

มส.มีมติตั้ง พระพรหมโมลี เป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

ข่าวคณะสงฆ์
           
 
เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๔ ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร นายอำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวภายหลังการประชุม มส.ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม อายุ ๗๐ ปี ๔๙ พรรษา เปรียญธรรม ๙ ประโยค เป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลาง แทนสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ที่มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.ที่ผ่านมา ตามที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเสนอ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป.
 
          อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า สมศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๔ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๒ ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายเหลี่ยม และนางสำลี ชูมาลัยวงศ์ เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๐๔ ณ วัดละมุด จ.พระนครศรีอยุธยา มีพระครูนครวิหารคุณ (ฟัก) วัดบันได เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการเมี้ยน วัดละมุด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า อุปสโม มีความหมายว่า ผู้มีจิตใจสงบในธรรมอันลึกซึ้ง

           ภายหลังเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ท่านได้มุ่งมั่นต่อการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๐๘ เริ่มเรียนชั้นต้นที่สำนักเรียนวัดบันได ระหว่างนั้นได้อุทิศตนเป็นครูสอนไปในตัว เช่น ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีที่วัดบันได เพื่อตอบแทนคุณพระอุปัชฌาย์ และที่สำนักเรียนวัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเวลานานถึง ๗ ปีเต็มระหว่างนี้ ยังได้หาเวลาเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเรียนต่อประโยคบาลีชั้นสูง และเป็นครูสอนบาลีที่วัดชนะสงครามไปด้วย  เช้าสอน บ่ายเรียน เย็นดูหนังสือ ทำเป็นกิจวัตร จนกระทั่งพ.ศ.๒๕๑๕ ท่านสามารถสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค  ด้วยความมุ่งมั่นศึกษาในการเรียนบาลี มีความเพียรเป็นเลิศ ใจจดใจจ่อข้อธรรม ศึกษาค้นคว้าตำรับตำราจนถึงขั้นชำนาญ ชนิดรู้ลึกและรู้จริง ทั้งอรรถ พยัญชนะ และรากศัพท์

           นอกจากนี้ ยังมีปฏิภาณไหวพริบในการจำศัพท์ยาก เก่งคำศัพท์ แม่นไวยากรณ์ อีกทั้งมีพรสวรรค์ด้านแต่งกาพย์กลอน ฉันทลักษณ์ เขียนตำราบาลี ช่ำชองภาษาพม่า สันสกฤต และอังกฤษ ยากหาผู้เสมอเหมือนโดดเด่นทั้งการศึกษาและวิชาการ โดยเฉพาะด้านภาษาบาลี  ท่านได้รับหน้าที่เป็นคณบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทำหน้าที่ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ป.ธ.๘ ประจำสำนักเรียนส่วนกลางวัดสามพระยา และสำนักเรียนวัดชนะสงคราม   ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับท่านและได้ตีพิมพ์แล้วอาทิ คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาฎีกา, ปริวรรตแปลปทานุกรมพระไตรปิฎกฉบับบาลี-ไทย, ตรวจชำระคัมภีร์บาลีกัจจายนมูล, แปลคัมภีร์กัจจายนมูล, แปลคัมภีร์กัจจายนะขั้นพื้นฐาน, ปริวรรต-ตรวจชำระคัมภีร์กัจจายนะสังเขป เป็นต้น ผลงานวิชาการทุกชิ้นที่ออกสู่สายตา ล้วนได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์ทั้งสิ้น

http://www.thairath.co.th/content/edu/157671

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2011 เวลา 07:30)

 

ถาม - ตอบ