English French German Italian Portuguese Russian Spanish

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

ข่าวการศึกษา

              เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นายอินทพร จั่นเอี่ยม  ผอ.พศจ.นครสวรรค์  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ณ  ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้การจัดการศึกษาดำเนินไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบที่  ๓ สำหรับการประชุมครั้งต่อไปกำหนดประชุมในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 


คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่

Directory slide128 gallery 2.03 MB

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2011 เวลา 17:31)

 

ถาม - ตอบ