English French German Italian Portuguese Russian Spanish

การประชุมสัมมนาเจ้าสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัด เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

e-Office ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการคณะสงฆ์

          นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.พศจ.นครสวรรค์ เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ประสานงานสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) กำหนดจัดประชุมสัมมนาเจ้าสำนักปฎิบัติีธรรมประจำจังหวัด เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ วัดดอนไชย สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ ๔ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

         เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ด้านการสนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพสูง โดยอาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา

         ในการนี้ จึงขออาราธนาเจ้าสำนักปฎิบัติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ไปเข้าร่วมประชุมสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น


>>>หนังสือ ที่ พศ ๐๐๓๐/๑๙๕๓๖
>>>รายชื่อสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ ๖ แห่ง

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2011 เวลา 07:40)

 

ถาม - ตอบ