English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีถวายสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ลำดับที่ ๑๙ จากทั้งหมด ๗๖ หน่วยงานที่ลงทะเบียนวางพานพุ่ม พิธีถวายสักการะ จังหวัดนครสวรรค์ จัดดำเนินงานเป็นประจำทุกปี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน (ปี ๒๕๖๒ นายอรรถพร สิงหวิชัย) เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กษัตริย์ องค์ที่ ๓ ของกรุงสุโขทัย พระราชกรณียกิจที่สำคัญคือ การประดิษฐ์อักษรไทย การปกครองบ้านเมืองแบบพ่อปกครองลูก ใครใคร่ค้าช้างค้า ใครใคร่ ค้าม้าค้า ไพร่ฟ้าข้าแผนดินมีความสุข ด้านการสงครามชนช้าง ชนะขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด เป็นพระมหากษัตริย์ ได้รับการยกย่องเป็น "มหาราช" องค์แรกของประเทศไทย วิสุทธินันท์ /ภาพข่าว

 

 

ถาม - ตอบ