English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีถวายสักการะวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนยี่ เวลา ๐๘.๓๐ น.ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ลำดับที่ ๑๙ จากทั้งหมด ๗๘ หน่วยงานที่ลงทะเบียนวางพานพุ่ม 
พิธีถวายสักการะ จังหวัดนครสวรรค์ จัดดำเนินงานเป็นประจำทุกปี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน (ปี ๒๕๖๒ นายอรรถพร สิงหวิชัย) เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริย์นักรบผู้เกิดท่ามกลางสงคราม ไทย พม่าของกรุงศรีอยุธยา พระราชกรณียกิจที่สำคัญคือ เป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ กอบกู้อิสรภาพให้ประเทศไทยในการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑ ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าเป็นเวลา ๑๕ ปี ประกาศอิสรภาพในปี ๒๑๒๗ การสงครามครั้งสำคัญที่ยิ่งใหญ่คือชนช้าง กระทำยุทธหัตถี ชนะพระมหาอุปราชา แม่ทัพพม่า ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ได้รับการยกย่องเป็น "มหาราช" องค์ที่สองของประเทศไทย 
ตามพงศาวดาร ปรากฏว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งเสด็จออกทำศึก "ยุทธหัตถี" จนมีพระเกียรติระบือลือเลื่องไปไกล ระหว่างทางก่อนออกศึก ทรงสุบินว่า ได้ลงสรงสนานในชลาธารใหญ่ พบจระเข้ยักษ์ว่ายน้ำหมายจะมาทำร้ายพระองค์ ในฝันพระองค์ได้ต่อสู้กับจระเข้ยักษ์นั้น และสามารสังหารมันตายได้ในที่สุด ทรงเรียกโหรหลวงเข้าเฝ้า ท่านโหราปุโรหิตได้ถวายคำพยากรณ์ว่า ...ขอเดชะ พระองค์ออกศึกคราวนี้ จะทรงมีชัยชนะอริราชศัตรูมีพระเกียรติยศระบือไกลไปทั่วนานาประเทศใกล้เคียง...
ก็สมจริงดังคำทำนายตามนิมิตฝัน พระองค์ทรงสามารถชนช้างเอาชนะพระมหาอุปราชาแม่ทัพพม่าได้โดยทรงฟันคอพระมหาอุปราชาขาดตายบนคอช้างท่ามกลางสนามรบที่ตำบลหนองสาหร่าย เขตบ้านตะพังกรุ แขวงเมืองสุพรรณบุรี ดังปัจจุบันทางราชการได้สร้างพระเจดีย์ใหญ่และอนุสาวรีย์ทรงช้างไว้เฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชาวไทยทั้งปวงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดกาล.

ข่าว :วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 
ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณ และภานุพงศ์ เพ็งสมญา

 

ถาม - ตอบ