English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นว. ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มกราคม 2562 นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีได้ให้ข้อคิดในการทำบุญเพื่อ....
1.สืบทอดวัฒนธรรม
2.จรรโลงพระพุทธศาสนา
3.ทำให้สังคมอยู่กันอย่างสุขสงบ นำคุณธรรมมาประพฤติปฏิบัติ
และ พระเทพปริยัตเมธี รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ได้แสดงพระธรรมเทศนาว่า
1.ให้ทานก่อนกิน
2.รักษาศีลก่อนไป
3.ทำใจ ก่อนนอน
ให้ทานก่อนกิน หมายถึง ให้ดูแลพ่อ แม่ ให้ดี เปรียบดังทำบุญกับพระอรหันต์
รักษาศีลก่อนไป ให้รักษาศีลห้า ทุกๆ วัน ก่อนกลับบ้านเก่า
ทำใจก่อนนอน ฝึกสมาธิจิต ภาวนาก่อนเข้านอนทุกคืน แม้แค่ช้างสะบัดหู งูแลบลิ้นยังดีกว่าไม่ทำ...
วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว
สุขจิต มาสุวรรณ /ภาพ

 

ถาม - ตอบ