English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แรม ๙ ค่ำ เดือน สาม เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวาย พระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมใต้องค์พระศรีพุทธศรีสัพภัญญู มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานสงฆ์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบให้ นายสุเทพ วงศ์พานิช เป็น ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นคณะสงฆ์จากทุกอำเภอ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชนสวดมนต์พร้อมกัน ต่อด้วยการเจริญจิตภาวนา สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ จัดเช่นนี้เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของเดือน ตามมติมหาเถรสมาคม ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ถวายอำนวยความสะดวกด้วยความเรียบร้อย ข้าราชการ ประชาชนแต่งกายสีขาวร่วมสวดมนต์จำนวนมาก

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว สุขจิต มาสุวรรณ/ภาพ

 

ถาม - ตอบ