English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ วางพานพุ่มสักการะ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562 แรม 11 ค่ำ เดือน 3 เวลา 08.30 น. นายวันเฉลิม ฮกชุน รักษาการ ผอ.พศจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเข้าร่วมพิธี ในการนี้ ได้มอบหนังสือรับรองแก่บุคคลที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 30 ราย ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว

สุขจิต มาสุวรรณ /ภาพ

 

ถาม - ตอบ