English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ ออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์บำรุงสุข มีนาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางจรรยา รัตนเลขา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยให้บริการให้คำปรึกษาประช าชนชาวอำเภอหนองบัวด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพระพุทธศาสนสนาแห่งชาติ และกิจการคณะสงฆ์

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว

ภาณุพงศ์ เพ็งสมญา /ภาพ

 

ถาม - ตอบ