English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ ประชุมจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 แรม 2 ค่ำ เดือน 7 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พระราชปริยัติวิธาน ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปี งบประมาณ 2562 ดำเนินการประชุมจัดสรรเงิน 1,182,750 บาท โดยดำเนินการตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม บาลี ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ หลังจากนี้ จะดำเนินการโอนเงินให้กับวัด และสนามสอบที่ได้รับจัดสรรต่อไป วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว สุขจิต มาสุวรรณ /ภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2019 เวลา 11:50)

 

ถาม - ตอบ