English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นครสวรรค์ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 7 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ นำโดย พญ.สุรางค์รัตน์ วรรธนภูติ นายกสมาคมศิษย์เก่า ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง โดยพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัด ได้มอบหมายให้พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีผ้าป่าจากคณะสงฆ์อำเภอทุกอำเภอ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นเงิน 777,946.75 บาท แจ้งมาเพื่อทราบ อนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกัน.

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว

สุขจิต มาสุวรรณ /ภาพ

 

ถาม - ตอบ