English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กับประมงจังหวัด ที่ อ.ชุมแสง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ 25 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 เวลา 15.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 200,000 ตัว และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ แหล่งน้ำบึงกบละคร หมู่ 6 ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายกำพล สิริรัตตนนท์ นายออำเภอชุมแสง กล่าวต้อนรับมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอชุมแสง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่อำเภอชุมแสง และจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 800 คน ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ คนละ 1 ต้น

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019 เวลา 11:56)

 

ถาม - ตอบ