English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์จัด โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 เวลา 09.00 น.ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปางสุด อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โดยนายสามารถ ศรีชมภู ผู้อำนวยการ จัดให้มีการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม แก่เยาวชน เด็กนักเรียน จำนวน 500 คน โรงเรียนบ้านปางสุด วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการวางรากฐานด้านคุณธรรมให้ซึมซับสู่เยาวชน วิทยากรโดยการนำของพระครูนิคมภัทรกิจ และทีมงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ บรรยายพิเศษ ผลที่ได้รับคาดว่านักรียนจะได้นำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นพลเมืองดีของชาติไทยในอนาคต

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว

สุขจิต มาสุวรรณ / ภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:37)

 

ถาม - ตอบ