English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประชุมสัมมนา เพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 แรม 4 ค่ำ เดือน 9 เวลา 09.00 น.ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พระราชปริยัติวิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 100 รูป/คน การประชุมครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนงานการศึกษาของสงฆ์ ภายในจังหวัดนครสวรรค์ แนวทางการนิเทศติดตามกำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี ตลอดจนความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา ที่ควรรู้และพัฒนาให้เท่าทันเหตุการณ์ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เป็นอย่างดี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์

ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณ

แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2019 เวลา 16:06)

 

ถาม - ตอบ