English French German Italian Portuguese Russian Spanish

การประชุมสัญจร อบรมให้ความรู้ ระบบ 5 ส วันที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 แรม 5 ค่ำ เดือน 9 เวลา 13.00 น.ณ วัดเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และ เวลา 15.00 น. ณ วัดโกรกพระเหนือ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ พระราชรัตนเวธี รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัญจร อบรมให้ความรู้ ระบบ 5 ส กระบวนการ เทคนิคในการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ภาค 4 หนเหนือ ณ พื้นที่อำเภอพยุหะคีรี และพื้นที่อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งถือเป็นอำเภอลำดับที่ 4 และ 5 จาก 15 อำเภอ ในการให้นโยบายและแนวทางการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยแนวทาง 5 ส โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะสงฆ์ ผู้แทนส่วนราชการ ท้องถิ่น โรงพยาบาล โรงเรียน อำเภอพยุหะคีรี จำนวน 50 รูป/คน และอำเภอโกรกพระ จำนวน 50 รูป/คน ทั้งนี้ ผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์ และนายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมถวายความรู้และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแด่คณะสงฆ์ และผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ข่าว : วิทวัส แจ้งจิต

ภาพ : ศิวพร สนนิ่ม และภาณุพงษ์ เพ็งสมญา

เรียบเรียง : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

อ่านข่าวต่อคลิก

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2019 เวลา 11:14)

 

ถาม - ตอบ